Dịch vụ


Tư vấn & Thiết Kế Web Site

Cùng với sự phát triển của công nghệ và kinh tế, nhu cầu giới thiệu, quảng bá thông tin, giao dịch trực tuyến của các cá nhân, doanh nghiệp trên các trang báo điện tử không ngừng tăng. Website chính là văn phòng ảo, bộ mặt của mỗi doanh nghiệp.

Dịch vụ bảo hành, bảo trì

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì cho các khách hàng sử dụng sản phẩm phần mềm hay dịch vụ của công ty. Các sản phẩm phần mềm ứng dụng do Cloud Solution cung cấp được bảo trì trong thời hạn 12 tháng.

Dịch vụ đào tạo nghiệp vụ

Ngoài công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ cho khách hàng sử dụng sản phẩm phần mềm ứng dụng do công ty cung cấp, Cloud-Solution còn đảm nhận việc đào tạo nghiệp vụ, đào tạo kiến thức công nghệ thông tin cơ bản cho mọi đối tượng. Đặc biệt Cloud-Solution quan tâm đào tạo cho các trường học, doanh nghiệp, các tổ chức nhà nước theo các chương trình do chúng tôi biên soạn hoặc theo yêu cầu.
  • 1