Dịch vụ

Dịch vụ đào tạo nghiệp vụ

Ngoài công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ cho khách hàng sử dụng sản phẩm phần mềm ứng dụng do công ty cung cấp, Cloud-Solution còn đảm nhận việc đào tạo nghiệp vụ, đào tạo kiến thức công nghệ thông tin cơ bản cho mọi đối tượng. Đặc biệt Cloud-Solution quan tâm đào tạo cho các trường học, doanh nghiệp, các tổ chức nhà nước theo các chương trình do chúng tôi biên soạn hoặc theo yêu cầu.

Nghiệp vụ đào tạo:

- Truy xuất nguồn gốc
- Phần mềm quản lý, ứng dụng

Ý kiến khách hàng

Các bài viết cũ hơn