Giải pháp


Giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Truy xuất nguồn gốc là giải pháp cho phép người tiêu dùng trực tiếp dễ dàng thu thập thông tin ngược dòng từ sản phẩm cuối cùng về nơi sản xuất ban đầu. Truy xuất giúp người tiêu dùng nhận được thông tin xác thực về sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến và phân phối.

Internet Banking

Hệ thống kết nối ngoài core của Cloud Solution sẽ giúp quý khách hàng có nhiều lợi thế cạnh tranh mới với các đối thủ.
  • 1