Sản Phẩm

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Truy xuất nguồn gốc là giải pháp cho phép người tiêu dùng trực tiếp dễ dàng thu thập thông tin ngược dòng từ sản phẩm cuối cùng về nơi sản xuất ban đầu. Truy xuất giúp người tiêu dùng nhận được thông tin xác thực về sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến và phân phối.

Truy xuất nguồn gốc là giải pháp cho phép người tiêu dùng trực tiếp dễ dàng thu thập thông tin ngược dòng từ sản phẩm cuối cùng về nơi sản xuất ban đầu. Truy xuất giúp người tiêu dùng nhận được thông tin xác thực về sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến và phân phối. 

Ngoài ra khi sử dụng giải pháp Truy Xuất Nguồn Gốc của Cloud Solution

ü  Người tiêu dùng đó thông tin chứng chỉ chứng nhận  tiêu chuẩn được cơ quan chứng năng có thẩm quyền cấp phép

ü  Cơ quan chức năng kiểm tra và quản lý thông tin sản phẩm của doanh nghiệp dễ dàng nhanh chóng và chính xác.

ü  Doanh nghiệp tạo được niềm tin cho người tiêu dùng yên tâm về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng,… thông tin sản phẩm.

   

Giải pháp truy xuất nguồn gốc Cloud Solution đưa ra bao gồm hệ thống phần mềm quản lý, phần mềm kiểm tra mã QRCODE được gán trên từng sản phẩm.

 Phần mềm quản lý sẽ quản lý thông tin đầu vào

ü  Thông tin sản phẩm

ü  Thông tin khách hang

ü  Thông tin hợp đồng

ü  Thông tin đặt và in mã QRCODE theo từng hợp đồng

ü  Thông tin báo cáo tổng hợp( khách hàng, hợp đồng, doanh số…..)

Phần mềm kiểm tra mã QRCODE

ü  Thao tác cài đặt và sử dụng đơn giản, dễ dàng

ü  Trả ra kết quả nhanh chóng chính xác khi soi vào mã QRCODE.

ü  Kết quả trực quan cho người sử dụng dễ dàng nhận biết đầy đủ và chính xác về thông tin sản phẩm.

….


Ý kiến khách hàng

Các bài viết cũ hơn